Innan skolstart tack

Du som är vårdnadshavare till elev på Glömstaskolan bör snarast:

 1. Lämna kontaktuppgifter mmså vi kan nå vårdnadshavare om och när det behövs. Obs! Tidigare läsårs uppgifter är gallrade/raderade (GDPR) – viktigt lämna in nya varje läsår.*
 2. Se till att följa skolans kommunikationskanaler:
 3. Skaffa konto på Skola24 (frånvaroanmälan + meddelandetjänst om barnet inte kommer till skolan)
  • Säkerställa att rätt telefonnummer är inlagt
 4. Fylla i de blanketter som gäller ditt barn, exempelvis
  • meddela ev allergier till köket
  • ansöka om Modersmål
  • Rekvirera skolhälsojournal om du kommer från en friskola eller annan kommun än Huddinge
 5. Läsa igenom SåHärGörVi på faq.glomstaskolanbloggar.se
 6. Gärna titta in på respektive Instagramflöde, på respektive årskursblogg
 7. Fortsätta läsa för och/eller med ditt barn varje dag. För samtal och dialog!
 8. Peppa ditt barn inför skolstart – vi gör det bra tillsammans!

Läs gärna även på Glömstaresan, där vi skriver en del hur vi tänker och gör.

*tanken är att Huddinges lärplattform Unikum ska ersätta detta, så snart som möjligt.

Fritidsgården efter sommaren!

Efter sommaren är alla som börjar årskurs 6 välkomna till fritidsgården på Glömsta.

Fritidsgården drivs av kultur- och fritidsförvaltningen och är en öppen frivillig verksamhet för alla som går i åk 6-9 oavsett var du bor eller vilken skola du går i. Det är alltid gratis att komma till fritidsgården, mellanmål finns att köpa för en billig peng. Det finns alltid fritidledare på plats och många roliga aktiviteter att delta i om man vill.

Tisdag 5 juni bjuder fritidgården in alla i årskurs 5 att prova att hänga en dag hos oss. Vi kommer fika och göra några roliga aktiviteter. Vi har öppet klockan 15-18. (vi kommer inte checka in eller ut någon)

Vi ser fram emot att redan nu lära känna alla 5:or!

Frågor?

Lisa Petersén, Ansvarig för fritidsgården

HPV-vaccination

Påminnelse om HPV-vaccination, flickor i Åk 5 på tisdag 15 maj med början kl. 09.20.

Ni som vet att er dotter är rädd/tycker att det är obehagligt – följ gärna med och stötta! Ring, sms:a eller maila mig så att jag vet att ni kommer och kan ta er först!

/Sophie Hagman, skolsköterska

sophie.hagman@huddinge.se , 070-1982674

 

 

Onsdag mot ogynnsam machokultur – tillsammans

Nu på onsdag 25/4 träffas vi som tillsammans vill prata om hur vi kan motverka en ogynnsam machokultur som tyvärr är alltför tydligt förekommande och i vägen för många elever i åk 7.

Klockan 18-20, fritidsgården. Enklare fika serveras. Ingen föranmälan, det är bara att dyka upp – och gå därifrån om inte samtalet är tillräckligt givande.

/skola, föräldrar och fritidsgård i samarbete, för en mer gynnsam kultur där man vågar prata om det som är angeläget

 

 

Vikarierande socialpedagog Emma har ordet

Jag vill bara berätta att jag är vikarierande socialpedagog fram till sommaren som ni kanske redan sett på kontaktsidan.
Det vi i teamet har observerat och kommer att arbeta med i G12 är förmågan att  ”våga skaffa nya vänner”, ”ta avstånd” samt att ”inte gå in i konflikter”.
Det handlar mångt och mycket om att vi observerar och säger till. Prata gärna med era barn om hur de tänker gällande de här frågorna.
Det är förstås inte alla elever som behöver träna på allt, men det finns något för alla i dessa tre förmågor.
/Emma